GPBank tiếp sức doanh nghiệp với “Ưu đãi bất tận – Nhận ngàn niềm tin”
5/4/2016 10:55:43 AM

Nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng doanh nghiệp, từ nay đến hết ngày 31/12/2016, GPBank triển khai gói sản phẩm đặc biệt “Ưu đãi bất tận – Nhận ngàn niềm tin” tích hợp đầy đủ các ưu đãi liên quan đến mọi hoạt động của Khách hàng Doanh nghiệp.

 Khách hàng Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của sản phẩm và đăng ký tham gia gói sản phẩm sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn, cụ thể:

  STT

                      Hạng mục

       Bạc

     Vàng

   Kim Cương

    1

 Phí thường niên GP.IB, SMS Banking

    Miễn phí

   Miễn phí

     Miễn phí

    2

 Phí chuyển tiền cùng hệ thống

    Miễn phí

    Miễn phí

     Miễn phí

    3

 Phí chuyển tiền khác hệ thống

 Phí nộp/ rút tiền khác tỉnh thành phố

    Giảm 20%

   Giảm 30%

    Giảm 50%

    4

 Phát hành thẻ ATM

- My Card hạng chuẩn

- My Card hạng vàng

- My Card hạng Bạch Kim

    Miễn phí

 

    Miễn phí

    Miễn phí

 

     Miễn phí

     Miễn phí

     Miễn phí

    5

 Dịch vụ ủy thác trả lương

    Miễn phí 2         tháng đầu

   Miễn phí 3      tháng đầu

    Miễn phí 6            tháng đầu

    6

 Phí thanh toán quốc tế liên quan đến chuyển tiền, nhờ thu, LC (trừ các phí cố định)

     Giảm 10%

   Giảm 20%

     Giảm 30%

    7

 Phí bảo lãnh

     Giảm 10%

   Giảm 20%

     Giảm 30%

Ban hành đa dạng các sản phẩm mới cùng với việc triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mại, GPBank không chỉ đơn thuần đáp ứng các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp mà hơn thế là cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện trong nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

GPBank News

Tin liên quan
Website Links
Copyright © 2015 GPBANK