Bảng tỷ giá số 1 ngày 02/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,655    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,675 22,695 22,765
EUR 26,480 26,663 26,935
JPY - 200.45 202.53
AUD - 17,727 17,910
CAD - 18,114 18,303
GBP - 30,253 30,567
CHF - 23,326 23,571
SGD - 16,626 16,800
THB - 626 730


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,468VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,142VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,793VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 23/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,645    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,665 22,685 22,755
EUR 26,396 26,579 26,860
JPY - 198.33 200.52
AUD - 17,639 17,832
CAD - 17,888 18,074
GBP - 29,806 30,120
CHF - 22,939 23,180
SGD - 16,578 16,755
THB - 629 733


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,465VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,138VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,791VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 24/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,650    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,670 22,690 22,760
EUR 26,399 26,582 26,851
JPY - 199.48 201.50
AUD - 17,669 17,855
CAD - 17,898 18,082
GBP - 29,862 30,159
CHF - 22,965 23,194
SGD - 16,617 16,782
THB - 630 734
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)


 (Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,469VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,143VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,794VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 25/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,650    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,670 22,690 22,760
EUR 26,403 26,586 26,863
JPY - 198.61 200.61
AUD - 17,488 17,671
CAD - 17,826 18,016
GBP - 29,679 29,990
CHF - 22,817 23,054
SGD - 16,581 16,761
THB - 629 733

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,470VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,144VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,795VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 26/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,650    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,670 22,690 22,760
EUR 26,537 26,721 27,000
JPY - 199.05 201.11
AUD - 17,415 17,595
CAD - 17,667 17,851
GBP - 30,009 30,321
CHF - 22,856 23,096
SGD - 16,624 16,798
THB - 630 734


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,467VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,141VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,792VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 27/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,650    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,670 22,690 22,760
EUR 26,120 26,302 26,568
JPY - 198.07 200.07
AUD - 17,281 17,456
CAD - 17,579 17,758
GBP - 29,665 29,967
CHF - 22,642 22,874
SGD - 16,518 16,684
THB - 627 731


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,474VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,148VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,799VND 

Website Links
Copyright © 2015 GPBANK